Hotline: 0977418007

Facebook: https://www.facebook.com/people/Rượu-Thịnh-Phát-SPT/100063551384370/

Emailvannguyen.lead0209@gmail.com

Địa chỉ: 263 LIÊN KHU 4-5, BÌNH HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM